معاون بهداشتی

تعداد بازدید:۲۷۹۴

دکتر جواد اکبری زاده سرپرست حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

 

فارغ التحصیل دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 84

 

سوابق کاری و مدیریتی:

 

- پزشک خانواده  و رییس مراکز بهداشتی درمانی روستایی شندل، تیمورآباد و گلخانی (89-84)

 

- مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی زابل از سال 89 تاکنون

 

- رییس مرکز بهداشت شهرستان زابل از سال 89 لغایت 93

 

فعالیت های اجرایی و تالیف :

 

- اجرای طرح جامع کنترل سل در روستاهای شهرستان زابل از 1390 تاکنون

 

- مدیر مسئول گاهنامه سیستان و سلامت از سال 89 تاکنون

 

- تدوین مجموعه آموزشی و راهنمای ثبت اطلاعات در زیج حیاتی 1390

 

- تدوین کتابچه توصیه های بهداشتی به دانش آموزان 1392

 

- تدوین مجموعه آموزشی ضوابط و اصول کلی واحدهای بهداشتی درمانی 1390

 

- مدیر مسئول فصلنامه افق طلایی سلامت (93)

 

- عضو کمیته تخصصی هیات امنای دانشگاه

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۳۹۸