آموزش و ارتقای سلامت

تعداد بازدید:۱۵۱۰

رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت : حسینعلی ستوده

کارشناس آموزش و ارتقای سلامت : مجتبی کندری

 

دستور عمل

 

محتوای آموزشی

 

 

تماس با گروه آموزش و ارتقای سلامت :  32238029-054

دور نگار : 32225404-054

 

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۲