آموزش و ارتقای سلامت

تعداد بازدید:۱۸۱۹

 

نام و نام خانوادگی : حسینعلی ستوده

سمت : رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت

نام و نام خانوادگی : مجتبی کندری

سمت : کارشناس آموزش و ارتقای سلامت

            تماس با گروه آموزش و ارتقای سلامت :  32238029-054

                                دور نگار : 32225404-054

شرح فعالیتهای رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت

1-برنامه ریزی و هدایت گروه، پایش و ارزیابی عملکرد کارشناسان و شهرستانها.

2-حمایت طلبی درون سازمانی  و تلاش درجهت پشتیبانی اجرای برنامه ها .

3-اجرا و ارزیابی برنامه هفته سلامت سال به عنوان بزرگترین کمپین سلامت هرسال.

 4-دبیر و عضو اکثر کمیته های معاونت بهداشتی.

5-اجرای برنامهRCCE

شرح فعالیت های  کارشناسان آموزش و ارتقای سلامت

1-توسعه و ترویج خودمراقبتی در جوانان و سفیران سلامت دانشجو،.

2-ترویج و توسعه خودمراقبتی سازمانی در سازمان های دولتی و غیر دولتی .

 3-توسعه محیط های ارتقا دهنده سلامت در حوزه های علمیه و و توسعه سفیران سلامت طلبه.

4- آموزش جامع سلامت در مدارس و توسعه سفیران سلامت دانش آموز.

5-ارتقای دانش سلامت معلمان و مربیان آموزش و پرورش-

6-نیازسنجی سلامت در خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری.

7- برنامه داوطلبان سلامت و کانون سلامت محله.

8- خودمراقبتی فردی و آموزش سفیران سلامت.

9- خودمراقبتی اجتماعی در شوراهای اسلامی شهر و روستا.

 

برای دریافت دستور عمل و یا محتوای آموزشی بر روی آن کلیک کنید

بخش نامه ها و دستور عملها

 

محتوای آموزشی

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۴۰۳