معاون بهداشتی

تعداد بازدید:۲۶۲۵

معاون بهداشتی

دکتر مجتبی رفیق دوست    سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

 

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳