گسترش

تعداد بازدید:۱۷۰۷

 

واحد مدیریت شبکه و ارتقای سلامت

 

هدف کلی گروه گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی تآمین دسترسی عادلانه خدمات سلامت به جمعیت تحت پوشش می باشدکه این واحد با راه اندازی ،  ایجاد ،تعمیر و بازسازی و همچنین تجهیز واحدهای بهداشتی شامل مراکز ،پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت برای رسیدن به هدف فوق اقدام می نماید همچنین جذب و  آموزش نیروی انسانی و بهورزان از طریق برگزاری آزمون و نظارت از داروخانه ها و آزمایشگاه های تحت پوشش، اجرای برنامه های پزشکی خانواده روستایی  و سلامت خانواده شهری ، اجرای پرونده و نسخه الکترونیک و ثبت مرگ در سامانه های مربوطه برنامه هایست که همکاران واحد گسترش شبکه  را جهت نیل به هدف اصلی رهنمود می نماید.

 

 

 

1.آقای امین رحمتی: مسئول گسترش شبکه

برنامه پزشکی خانواده و بیمه روستایی

جذب وپذیرش نیروهای جدید

پایش و نظارت از واحد های محیطی

برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع

آموزش نیروهای جدید الورو و دانشجویان

پایش سامانه و برنامه های بیمه سلامت

 

 

2.آقای حسین احمدی: مسئول تجهیزات پزشکی

نظارت بر بهره برداری صحیح از تجهیزات پزشکی سرمایه ای

تهیه شناسنامه اطلاعاتی و عملیاتی تجهیزات پزشکی و ایجاد بانک اطلاعاتی از تجهیزات

ثبت تجهیزات غیرفعال و اسقاط در سامانه مدیریتتجهیزات پزشکی

نظارت بر تآمین و تآیید فاکتورهای ملزومات مصرفی و نیمه مصرفی پزشکی

کارشناس برنامه اعتبارات و کارانه پرسنلی کارکنان

کارشناس برنامه بهبود استاندارد (احداث،تعمیرات و تجهیزات)

 

 

 

 

 

3.خانم زهرامیرموحد: مسئول امور بهورزی و نیروی انسانی

جذب و پذیرش دانش آموزان بهورزی

اعلام نیاز نیروها بر اساس دفاتر طرح و تشکیلات جهت اخذ مجوز پذیرش

اعلام پست های بلاتصدی بهورزان بازنشسته و خروجی جهت جذب دانش آموز بهورزی

نظارت بر عملکرد مراکز آموزش بهورزی شهرستان های تابعه

 

 

 

4. خانم مهدیه طاهری : مسئول امور دارویی و سلامت شهری

نظارت بر داروخانه های مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت و انبار های دارویی

 ارائه آمارهای درخواستی از سوی واحدهای تابعه مراجع بالاتر و وزارتخانه

پیگیری کمبودهای داروئی وشرکت در کمیته های  دارویی

 هماهنگی با معاونت دارو و غذا به منظور بهینه سازی امر تدارک و توزیع داروهای مورد نیاز

 برآورد میزان نیاز دارویی با هماهنگی درون بخشی در قالب اعتبارات برنامه مربوطه

همکاری در تدوین برنامه‌ عملیاتی  معاونت

برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع و پایش و نظارت از واحد های محیطی بر اساس چک لیست

 

 

 

5.خانم عصمت ملاشاهی :مسئول امور آزمایشگاه ها

  1. برنامه ریزی جهت استقرار و نظارت بر اجرای برنامه سطح بندی آزمایشگاه های بهداشتی
  2.  پایش وممیزی آزمایشگاههای بهداشتی مطابق با چک لیست های سطح بندی
  3.  هماهنگی و برنامه ریزی برای ارسال نمونه های آزمایشگاهی اخذ شده در قالب برنامه های مختلف به آزمایشگاههای همکار ،مرجع دانشگاهی و کشوری

4- همکاری با گروههای کارشناسی حوزه معاونت بهداشتی در اجرای برنامه مراقبت مرتبط با بیماریهای بومی ومنطقه ای اولویت دار ومدیریت نظام مراقبت آزمایشگاهی بیماریها وبرنامه کنترل وپیشگیری..
5- برنامه ریزی در قالب تفاهم نامه با مدیر بهداشتی شهرستان جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت واستاندارد سازی آزمایشگاههای تحت پوشش در ارتباط با فضای فیزیکی، تجهیزات، نیروی انسانی ، ایمنی زیستی ، کنترل کیفی ،، سترون سازی وضدعفونی ،نظافت وشستشو ، مدیریت پسماند های آزمایشگاهی ، روشهای استاندارد انتقال امن وایمن نمونه های عفونی وبیولوژیک و.... ونیز نظارت بر اجرای صحیح آن در آزمایشگاههای بهداشتی.
6- هماهنگی لازم در راستای اجرای برنامه ارزیابی خارجی کیفیت به منظور الزام شرکت همه آزمایشگاههای تحت پوشش در برنامه مذکور حداقل سه بار در سال واستفاده از نتایج آنها در ارتقاء عملکرد آزمایشگاههای بهداشتی.
7- نظارت بر فرآیند تهیه ، توزیع، مصرف وانبارش مواد وفرآورده های تشخیصی در آزمایشگاههای بهداشتی
8- برنامه ریزی در راستای نگهداری، سرویس وکالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاههای تحت پوشش.
9-  انجام نیاز سنجی آموزشی در جهت ارتقاء کیفیت عملکرد نیروی انسانی آزمایشگاهها، بر اساس نتایج ممیزی بعمل آمده در طول سال کاری و همکاری با واحد آموزش معاونت بهداشتی برای برگزاری دوره های فوق.
10- اقدام به موقع برای جمع آوری وارسال آمار واطلاعات مورد درخواست اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت و گروههای کارشناسی حوزه معاونت بهداشتی و تحلیل وآنالیز آمار عملکرد آزمایشگاههای تحت پوشش و ورود فایل های آماری در سایت وزارت بهداشت

 

 

 

6. خانم مریم شیخی:مسئول  آمار و فناوری اطلاعات

مسئول برنامه ثبت مرگ و آنالیز آن و ثبت اطلاعات در سامانه ثبت مرگ

راهبر سامانه سیب و نظارت بر عملکرد کاربران سامانه سیب

جمع آوری و کنترل و بررسی فرایند جمع آوری داده ها از نظر به هنگام بودن

تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه گزارشات در نظام گزارش دهی اطلاعات

پاسخگویی به مکاتبات درون بخشی و برون بخشی و مراجع بالاتر و وزارتخانه

توانمند سازی و افزایش مهارت کارکنان واحدها با برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی

ایجاد نام کاربری برای ارائه دهندگان خدمت

پیگیری فعال بودن مراکز و خانه های بهداشت در سامانه سیب

پیگیری خطا ها و اصلاح خانوارو جمعیت در موارد بد ثبتی کاربران

 

 

آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۴۰۳