بهبود تغذیه جامعه

تعداد بازدید:۱۳۳۹

بهبود تغذیه جامعه

 

 

مراقبت های تغذیه ای در برنامه تحول سلامت

 

خدمات پیشگیرانه و مراقبت های تغذیه ای در برنامه تحول سلامت شامل موارد زیر می باشد:

- شناسایی مشکلات تغذیه ای شایع در جمعیت تحت پوشش و اولویت بندی آنها

- همکاری در تدوین و اجرای برنامه عملیاتی بهبود تغذیه جامعه در منطقه تحت پوشش

- پایش روند شاخص های تغذیه ای با تا کید بر پیش دیابت، دیابت، پیش فشار خون بالا، فشار خون بالا، هایپر لیپیدمی، اضافه وزن و چاقی و سوءتغذیه مادران باردار و کودکان زیر 5 سال در جمعیت تحت پوشش

- ارزیابی و تفسیر الگوی غذایی مراجعه کنندگان

- اندازه گیری، ارزیابی و تفسیر شاخص های آنتروپومتریک )تن سنجی( و ارائه مراقبت های تغذیه ای برای گروه های هدف

- ارزیابی و تفسیر روند وزن گیری مادران باردار همراه آموزش و مشاوره تغذیه برای موارد ارجاعی به کارشناس تغذیه

- آموزش و ارائه توصیه های تغذیه ای به شکل چهره به چهره به مراجعین متناسب با وضعیت تغذیه ای آنها

- آموزش گروهی هدفمند برای جمعیت تحت پوشش متناسب با نیازهای آموزشی و مشکلات موجود در منطقه

-  مشاوره تخصصی تغذیه و تنظیم ر ژیم غذایی برای گروه های هدف تعریف شده

-  پایش اجرای برنامه مکمل یاری ریزمغذی ها مطابق با دستورعمل های موجود

-  همکاری در شناسایی مادران باردار و کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوءتغذیه نیازمند و توزیع سبدهای حمایتی تغذیه ای مطابق با دستورعمل های موجود برای افراد واجد شرایط

- همکاری های بین بخشی و درون بخشی با آموزش و بازآموزی کارکنان بهداشتی سایر بخش ها )معلمان، مربیان بهداشت مدارس، مدیران و مربیان بهزیستی، اصناف، طلاب حوزه های علمیه، کارشناسان جهاد کشاورزی، کارکنان ادارات و ...(

-  نظارت و بازدید از نحوه اجرای برنامه های تغذیه جامعه در مدارس و مهدهای کودک، زنان روستایی و عشایری، ادارات و محل های کار

-  ارائه خدمات تغذیه ای در شرایط بحران و بلایا در مناطق آسیب دیده

-  پایش و ارزشیابی برنامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

-  اجرا و پایش برنامه پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی کودکان و نوجوانان )ایران - ا کو(

-  ارائه مراقبت های تغذیه ای بیماران مبتلا به سل )سبد غذایی، آموزش و مشاوره تغذیه( در دانشگاه های مجری طرح در این برنامه مراقب سلامت / بهورز شاخص های تغذیه ای در جمعیت تحت پوشش را رصد نموده و مداخلات مناسب جامعه محور را برای ارتقاء شاخص ها ی تغذیه ای انجام می دهد. هم چنین برای کلیه افراد تحت پوشش، خدمات تغذیه از جمله ارزیابی الگوی تغذیه ای و تن سنجی را مطابق با دستور عمل های موجود انجام داده و آموزش های عمومی تغذیه را ارائه می دهد. کلیه افرادی که نیازمند مشاوره و دریافت خدمات تخصصی تغذیه می با شند از طرف مراقب سلامت/ بهورز و یا پزشک به کارشناس تغذیه ارجاع داده می شوند. کلیه افراد ارجاع داده شده به کارشناس تغذیه پس از ارزیابی تخصصی وضعیت تغذیه ای، مشاوره و آموزش های تخصصی تغذیه ای را مطابق دستور عمل های موجود دریافت می کنند. همچنین آموزش گروهی برای گروه های سنی، فیزیولوژیک، بیماران و

کارکنان بین بخشی توسط کارشناس تغذیه مرکز ارائه می شود

 

نعیمه گنجعلی

مدیر گروه بهبود تغذیه جامعه

 

سابقه پژوهشی

  • اثر روزه داری اسلامی بر قند، پروفایل چربی، و نمایه توده بدن در افراد چاق
  • بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی و دیابت ملیتوس بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد در سال1392
  • بررسی ارتباط بین وزن گیری بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد در شهر یزد
  • Effects of Islamic Fasting on Glucose and Lipid Profiles, Body Mass Index, Adiponectin and Leptin Levels in Obese Individuals
  • بررسی اثرات مصرف لبنیات و کلسیم بر چاقی و چاقی شکمی در دختران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • جمع آوری غذاهای سنتی سیستان و چاپ در کتاب غذاهای سنتی ایران (دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت)
  • ناظر دانشگاهی برنامه ملی سیمای سلامت خردسالان: تن سنجی، تکامل، تغذیه
  • ناظر دانشگاهی برنامه مکمل یاری مگادوز ویتامین A کودکان 2 تا 5 ساله ( با همکاری یونیسف)

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۴۰۳